วันหยุดประจำปี 2562 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันจันทร์ 8 เมษายน วันหยุดชดเชยวันจักรี วันที่ 6 เม.ย.2562
วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย.2562
วันพุธ 17 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย.2562
วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
วันจันทร์ 20 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันที่ 18 พ.ค.2562
วันจันทร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคาร 16 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) วันที่ 18 ก.ค.2562
วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ 14 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี