วันหยุดประจำปี 2561 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

วันจันทร์ 1 มกราคม New Year’s Day
วันพฤหัสบดี 1 มีนาคม Makha Bucha Day
วันศุกร์ 6 เมษายน Chakri Memorial Day
วันศุกร์ 13 เมษายน Songkran Festival
วันจันทร์ 16 เมษายน Substitution for Songkran Festival (Saturday 14th April, 2018)
วันอังคาร 17 เมษายน Substitution for Songkran Festival (Sunday 15th April, 2018)
วันอังคาร 1 พฤษภาคม National Labour Day
วันอังคาร 29 พฤษภาคม Wisakha Bucha Day
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม Asarnha Bucha Day
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม Substitution for H.M. the King Wachiralongkorn’s Birthday (Saturday 28th July, 2018)
วันจันทร์ 13 สิงหาคม substitution for H.M. the Queen Sirikit Brithday 12 Aug 2017(Sunday 12th August, 2018)
วันจันทร์ 15 ตุลาคม Substitution for Commemorating the passing of H.M. the King Bhumipol (Saturday 13th October, 2018)
วันจันทร์ 23 ตุลาคม King Chulalongkorn Memorial Day
วันอังคาร 5 ธันวาคม H.M. the Late King’s Birthday,
วันพุธ 10 ธันวาคม H.M. the Late King’s Birthday,
วันจันทร์ 31 ธันวาคม New Year’s Eve