ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 22 คนออนไลน์
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address ชั้น 18-19 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Telephone 0-2791-2200
Fax 0-2937-0850
Websitehttp://www.rochediagnostics.co.th
Emailpichetpong.srisuwankul@roche.com
Designateคุณพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล
Alternateคุณกมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล / คุณชลินทิพย์ บูรณะเสถียร