eubusinessavenues.com
   
โครงการเส้นทางธุรกิจสู่สหภาพยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำคณะผู้แทนจาก 49 บริษัทชั้นนำในธุรกิจการแพทย์และการดูแลสุขภาพจาก 14 ประเทศยุโรปมาเยือนประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยในวันที่ 4-8 กันยายน 2017 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ การประชุมทางธุรกิจครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลงาน รวมถึงการการประชุมพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าที่มีศักยภาพในประเทศด้วย
 
รับโอกาสพิเศษในการพบปะกับบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของยุโรปเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจก่อนใคร ลงทะเบียนเข้าร่วมพบปะสนทนาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว และเข้าร่วมการประชุม“พบผู้จัดแสดง” ซึ่งตัวแทนบริษัทจากยุโรปชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการจะนำเสนอและแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุดให้แก่ผู้สนใจ

พบ ศาลาเส้นทางธุรกิจสู่สหภาพยุโรป ที่งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์


พบปะสนทนาทางธุรกิจฟรี


หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมพบปะสนทนาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับบริษัทในยุโรป กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงานได้ฟรี ที่งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ พร้อมรับโอกาสในการพบปะทางธุรกิจในประเทศไทย

ช่วง “พบผู้จัดแสดง” 

 
ช่วง “พบผู้จัดแสดง” จะเป็นเวทีสำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมตามพันธกิจทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ที่มุ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและกระชับแก่ผู้ร่วมชมงาน เพื่อดึงดูดความสนใจอันนำไปสู่พบปะสนทนาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัวในเชิงลึกต่อไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทผู้จัดแสดงได้ ที่นี่ 
 

พบ 49 บริษัทด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์จากยุโรปได้ในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2017 รับชมเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ,  อุปกรณ์ทางการแพทย์, ICT เพื่อสุขภาพ , โทรเวชกรรมและการตรวจวัดด้านสุขภาพจากระยะไกล, การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีนาโน, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและทันตกรรม 

ผู้เข้าชมต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะเข้าร่วมพบปะสนทนาทางธุรกิจฟรี และเข้าร่วมชมงานในช่วง “พบผู้จัดแสดง” ในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยได้
เกี่ยวกับโครงการเส้นทางธุรกิจสู่สหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการเส้นทางธุรกิจสู่สหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้การช่วยเหลือแก่บริษัทในยุโรปในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้ประกอบด้วย 20 พันธกิจทางธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แชร์
ทวีต
แชร์
ส่งต่อให้เพื่อนร่วมงาน
ลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการเส้นทางธุรกิจสู่สหภาพยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สงวนลิขสิทธิ์