คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
เลขที่ 29 ซ.ลาดพร้าว 92แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. : 0-2933-6112,0-2933-6119 แฟกซ์ : 0-2933-9763

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายก

บริษัท ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร์ จำกัด
เลขที่ 9/155 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. : 0-2719-9142-50 แฟกซ์ : 0-2719-9733

คุณสมภพ เจริญจิตร์

เลขาธิการ

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 54 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2713-3366 แฟกซ์ : 0-2713-2145, 0-2713-2148

คุณมณี เตชวิริยะ

เหรัญญิก

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2697-2888 แฟกซ์ 0-2677-7465-6

คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบรมและสัมมนา

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2656-9800 แฟกซ์ : 0-2656-9801

คุณชัยวัฒน์ เจริญผล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
326-326/1 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2187-0597-8, 0-2731-3009 แฟกซ์ : 0-2187-0595

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
เลขที่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 02-792-7300 แฟกซ์ : 0-2326-0902

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด
199/5 หมู่บ้านพาร์คแกลลอรี่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2347-0109 แฟกซ์ : 0-2347-0108

คุณอนุชิต สันประเสริฐ

กรรมการฝ่ายจริยธรรมทางด้านการขายและการตลาด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2220-9000 แฟกซ์ : 0-2301-5200