วันหยุดประจำปี 2560 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

วันอังคาร 3 มกราคม หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2560
วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 11 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน วันจักรีบรมราชวงศ์
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 17 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม หยุดชดเชยวันอาสา
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 14 สิงหาคม หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ
วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคาร 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ 11 ธันวาคม หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
วันศุกร์ 29 ธันวาคม หยุดชดเชยวันสิ้นปี2560