ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 15 คนออนไลน์
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Other  

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
Address เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Telephone 0-22608577
Fax 0-22617535
Websitehttp://www.3m.co.th
Emailwrujiwiphat@mmm.com
Designateคุณสุวรรณา รัตธนภาส
Alternateคุณสรกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ


แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Address เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10
Telephone 0-2697-2888
Fax 0-2677-7465-6
Websitehttp://www.abbott.com
Designateคุณธนิดา เชาวน์เลิศ
Alternateคุณพีรดนย์ สินทวีวัฒนยศ / คุณบรรเจิด สวนพหรม


แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Address 33/2-8 ซอยรองเมือง 4 ถนนรองเมือง เขตรองเมือง แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone 021194900
Fax 022163235, 026136627
Websitehttp://www.accorddental.com
Designateคุณบัญชา สุรัตนชัยกุล
Alternateคุณสุระพร ชนะ


บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Telephone 0-2666 8999
Fax 0-2666 8996 / 0-2666 8997
Websitehttp://www.alcon.com
Designateคุณทวิช ทวีวัฒนาพันธ์
Alternateคุณโกมล แรงกล้า


บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด
Address 252 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1028
Telephone 0-2709-4040-9
Fax 0-2709-4396
Websitehttp://www.adb.co.th
Emailadb_info@adb.co.th
Designateคุณพิริยะ ม่วงคร้าม
Alternateคุณธนิดา ศรีสวัสดิ์


บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address เลขที่ 102 อาคารอรรถกระวี ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Telephone 021086373
Fax 021086378
Websitehttp://www.assetmgmtsys.net
Emailinfo@assetmgmtsys.net
Designateคุณนวรัตน์ ชูเวทย์


บริษัท แอสตา เมเยอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Address 175 ซอยพระรามเก้า 58 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
Telephone 0-2300-5425
Fax 0-2300-5410
Emailastameyer_thailand@yahoo.com
Designateคุณเอกวิญญ์ ศักติยะสุนทร
Alternateคุณเอกวัฒน์ ศักติยะสุนทร


บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาท์ เพลินจิต ชั้น 12 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone 02-617-5000-2
Fax 0-2627-3251-2
Websitehttp://www.bbraun.co.th
Emailmd.info@bbraun.com / nalin.janewitvichaikul@bbraun.com
Designateคุณสายัณห์ รอย
Alternateคุณนลิน เจนวิทย์วิชัยกุล


บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
Address 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 5 และ 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Telephone 02 636 2000
Fax 02 636 2111
Websitehttp://www.bakermckenzie.com
Emailprim.udithanada@bakermckenzie.com
Designateคุณพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ
Alternateคุณมาลินี อุทิตานนท์ และ คุณพริม อุทิตานนท์


บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address 98 สาธร สแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น19 ยูนิต 1909-12 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
Telephone 0-2643-7876
Fax 0-2643-7807
Websitehttp://www.bausch.com
Designateคุณสุชามาศ วรรณภาพร
Alternateคุณวชิรพงศ์ โพธิ์ศรี