หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง

Part 1 | Part 2 | ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค

อ่าน | ดาวน์โหลด

ประเภทและอัตราเบิกจ่าย (ประกันสังคม) 2557

อ่าน | ดาวน์โหลด

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม (กรมบัญชีกลาง) ปี2557

อ่าน | ดาวน์โหลด

รหัสสถิติเครื่องมือแพทย์ที่ต้องกำกัด - รอประกาศเพิ่มเติมรายการที่ต้องแตกรหัสใช้เฉพาะทางการแพทย์

อ่าน | ดาวน์โหลด

สปสช. ขอประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อ บ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค ฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักงาน | เอกสารแนบท้าย

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมที่ 12 ฉบับปี 2555 (ไฟล์ PDF)

ดาวน์โหลด

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

อ่าน | ดาวน์โหลด

Government budget for medical devices and Scientific instrument by Ministry

ครุภัณฑ์การแพทย์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

งบประมาณปี 2557

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ "พม่าเปิดประเทศ...ไทยได้หรือเสีย?"
โดยสำนักส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก

อ่าน | ดาวน์โหลด

งบประมาณปี 2555

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

งบประมาณ กทม. ปี 2555

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม