THAIMED !!!!..ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์เมื่อ 21 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563 - 9 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ดาวน์โหลด
 
แผนที่และคำแนะนำสำหรับการเดินทางของโรงแรม ดาวน์โหลด
 
รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรมนำเข้าเครื่องแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้ประกอบการทั่วไปเข้าร่วมการอบรมนำเข้าเครื่องแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ