ผ่านไปแล้ว

ภาพกิจกรรมงานประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 พฤศจิกายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   6,158 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมการอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

15 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   6,351 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

7 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   6,404 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED: Member Meeting - IVD product group

6 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   285 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการกำกับดูเครื่องมือแพทย์

1 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   368 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

28 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   365 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ"Medical Device & Regulations"

27 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   326 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่๙/๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม

26 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   284 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งที่ 31

22 กรกฎาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   382 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED Member Meeting Focus group Orthopedic

30 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   3,786 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMeet & Greet with THAIMED President

5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   4,454 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

4 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   4,576 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นOnline B2B Matching Topic: “Zhejiang’s PPE supplies for COVID-19 sourcing solutions”

25 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   1,983 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ออกรายการ “คิดดี สังคมดี” ตอน อุปกรณ์ทางการแพทย์กับไข้หวัดโควิด-19

25 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   492 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นายกสมาคมแนะรัฐบาลนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตรวจโควิค-19”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   499 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นายกสมาคมเข้าร่วมการเสวนาโครงการ PMH Virtual Talk #1 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทย มีความพร้อมรองรับความต้องการช่วง โควิด-19 หรือไม่”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   494 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "นายกสมาคมเสนอแนวทางการบริหารจัดการปัญหาไวรัสโควิด19”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   500 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมรับรางวัล “ด้านสาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม   |   2,473 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นสถานฑูตจีนเข้าพบนายกสมาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม   |   2,536 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบผู้บริหาร 3 กองทุน วาระปีใหม่2563

20 มกราคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   2,588 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น