ผ่านไปแล้ว

THAIMED เข้าพบ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการกำกับดูเครื่องมือแพทย์

1 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   62 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

28 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ"Medical Device & Regulations"

27 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   61 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่๙/๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม

26 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   19 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งที่ 31

22 กรกฎาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   54 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED Member Meeting Focus group Orthopedic

30 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   2,772 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMeet & Greet with THAIMED President

5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   3,341 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

4 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   3,419 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นOnline B2B Matching Topic: “Zhejiang’s PPE supplies for COVID-19 sourcing solutions”

25 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   1,390 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ออกรายการ “คิดดี สังคมดี” ตอน อุปกรณ์ทางการแพทย์กับไข้หวัดโควิด-19

25 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   192 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นายกสมาคมแนะรัฐบาลนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตรวจโควิค-19”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   214 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นายกสมาคมเข้าร่วมการเสวนาโครงการ PMH Virtual Talk #1 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ไทย มีความพร้อมรองรับความต้องการช่วง โควิด-19 หรือไม่”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   197 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "นายกสมาคมเสนอแนวทางการบริหารจัดการปัญหาไวรัสโควิด19”

13 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   223 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมรับรางวัล “ด้านสาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม   |   1,846 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นสถานฑูตจีนเข้าพบนายกสมาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม   |   1,860 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบผู้บริหาร 3 กองทุน วาระปีใหม่2563

20 มกราคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   1,942 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาระปีใหม่2563

14 มกราคม 2563 - 22 มกราคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   647 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นสมาคมเข้าพบที่ปรึกษาประกันสังคม พล.ท.นพ.พร้อมพงษ์ พีระบูล

25 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   6,454 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน คุณมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

4 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   8,233 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบหน่วยงานกรมบัญชีกลาง วาระเข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

29 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   7,790 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น