ผ่านไปแล้ว

สมาคมเข้าพบที่ปรึกษาประกันสังคม พล.ท.นพ.พร้อมพงษ์ พีระบูล

25 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   36 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุงาน คุณมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

4 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   170 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบหน่วยงานกรมบัญชีกลาง วาระเข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

29 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   139 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข วาระเข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่

11 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   347 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นงานประชุมประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

16 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   499 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ

9 พฤษภาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   1,501 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

28 มีนาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   77,105 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 มีนาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   69,271 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นอนุกรรมการRIM เข้าพบเลขาธิการ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช.

18 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   68,536 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นนายกสมาคมและอนุกรรมการRIM เข้าพบ ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

18 ธันวาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   68,144 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Value based healthcare"

8 ตุลาคม 2561 - 26 ตุลาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   3,124 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม E-Submission

1 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   8,446 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการอบรม e-Submission

20 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   4,265 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นการรับสมัคร เข้าร่วมอบรม E-Submission ( กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ประสานงานกับ THAIMED )

26 มิถุนายน 2561 - 15 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   4,160 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

26 มกราคม 2561 - 21 มีนาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   3,726 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวกิจกรรมงานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

30 ตุลาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   3,829 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

29 กันยายน 2560 - 17 ตุลาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   3,846 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่1/2560

23 มิถุนายน 2560 - 15 กรกฎาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   3,994 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวภาพกิจกรรมการอบรม”โครงการรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” THAIMED

2 มิถุนายน 2560

ดูเพิ่มเติม   |   4,237 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นแผนที่เบี่ยงเส้นทางจราจรใหม่ถนนกรุงเทพกรีฑา

8 พฤษภาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   3,831 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น