ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559

โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2559


2 มีนาคม 2559 - 23 มีนาคม 2559

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม9 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการเสวนาหัวข้อเรื่อง ”Update นโยบายการควบคุมเครื่องมือแพทย์ : ร่างประกาศฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่” และเรื่อง ”ทิศทางแนวโน้มระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานอาหารคณะกรรมการอาหารและยา และกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกของสมาคมท่านละ 2,247 บาท และ สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปท่านละ 2,782 บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและส่งกลับมาที่สมาคมฯ ทางแฟกซ์ 0-2379-4297 หรืออีเมล์ THAIMED@truemail.co.th อย่างช้าภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม9

บริษัท : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

เว็บไซต์ : www.thaimed.co.th

อีเมล์ : THAIMED@truemail.co.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

Program AGM2016 ดาวน์โหลด
 
Application Form Meeting AGM2016 (Non-Member) ดาวน์โหลด
 
Application Form Meeting AGM2016 (Member) ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ