นายกสมาคมพร้อมตัวแทนสมาคมเข้าพบท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง วาระการเกษียณอายุ

โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2559


30 สิงหาคม 2559

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา เภสัชรกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม พร้อมด้วย เภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว กรรมการบริหารสมาคม, คุณศุภอรรถ ไตรรัตโนภาส, คุณสาธิตา สารภิรม และคุณณัฐพล ทองคำชู คณะอนุกรรมการRIM เป็นตัวแทนจากTHAIMED เดินทางเข้าพบ ท่านมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ.ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารกรมบัญชีกลาง เวลา 08.30 น. เข้าพบเนื่องในวาระการเกษียณอายุเดือนกันยายน 2559 นี้ ท่านนายกสมาคม เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ได้กล่าวขอบคุณท่านอธิบดี โดยที่ผ่านมาท่านอธิบดีได้ให้ความเมตตา รับฟังพร้อมทั้งช่วยเหลือสมาคมมาโดยตลอด อาทิเช่น ราคารายการเบิกจ่าย, การจ่ายเงินสวัสดิการในอัตราร้อยละ๕ และการให้ความรู้ในเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-market & e-bidding) โดยท่านอธิบดีให้ความกรุณาส่งตัวแทนและวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมในงานประชุมสามัญของทางสมาคมทุกครั้ง ร่วมไปถึงการขอเข้าพบท่านในทุกๆวาระ ทั้งนี้ท่านได้กล่าวถึงนโยบายการทำงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและได้กล่าวถึงแนวทางหรือแนวโน้มของกรมบัญชีกลางในอนาคตว่ามีทิศทางอย่างไรต่อ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ