นายกสมาคมเข้าร่วมงานเสวนาการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2559 ( TPP)

โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2559


9 สิงหาคม 2559

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญ เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช เป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเสวนาการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี 2559 ในหัวข้อ”ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Trans Pacific Partnership Agreement - TPP) เกี่ยวข้องกับประเด็นผลกระทบจาก TPP ต่อเครื่องมือแพทย์ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในช่วงที่ 7 (Session 7: Medical devices: pros and cons of manufactured goods) โดยมีท่าน ผอ.ยุวดี พัฒนวงศ์ เป็น Moderator ของสินค้า


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ