ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560


23 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 มีนาคม 2560

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการเสวนาและการบรรยาหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง “ทิศทางของระบบรักษาพยาบาลในอนาคตของสวัสดิการข้าราชการ” เรื่อง “สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้สำนักงานประกันสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เรื่อง “แนวโน้มสิทธิประโยชน์ของระบบสวัสดิการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพภายใต้การบริหารงานของ สปสช.” เรื่อง “ข้อควรระวังและผลกระทบของการนำเข้าผ่านระบบ NSW” เรื่อง “แนวทางการควบคุมเครื่องมือแพทย์ในปี 2560-2561 รวมทั้งในอนาคตอันใกล้นี้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมบัญชีกลาง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ กรรมาธิการสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม สภาลูกจ้างแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมศุลกากร และสำนักงานอาหารคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกท่านละ 1,819 บาท และสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ท่านละ 2,140 บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและส่งกลับมาที่สมาคมฯ ทางแฟกซ์ 0-2379-4297 หรืออีเมล์ THAIMED@truemail.co.th อย่างช้าภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความสนุบสนุนจากท่าน และได้ต้อนรับท่านในการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณ ท่านมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการประชุมใหญ่สามีญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสำหรับสมาชิก ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ