ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2560


29 กันยายน 2560 - 17 ตุลาคม 2560

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยจะจัดการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560 ใน วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการบรรยาหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่อง”แนวทางและหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยคุณอัมพวรรณ พุกดำ ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง”นโยบายและแผนปฎิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์งบประมาณปี 2561” โดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้แทน สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 1.สมาชิกของท่านละ 2,354 บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 2.ผู้ประกอบทั่วไปท่านละ 2,675บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้ พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและส่งกลับมาที่สมาคมฯ ทางแฟกซ์ 02-379-4297 หรืออีเมล์ THAIMED@truemail.co.th อย่างช้าภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙

บริษัท : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

เว็บไซต์ : http://www.thaimed.co.th/

อีเมล์ : THAIMED@truemail.co.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคม ดาวน์โหลด
 
ใบลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ