ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม E-Submission

โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2561


1 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561

สถานที่ : อาคารภักดีราชา สถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท : ความร่วมมือระหว่างกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

เว็บไซต์ : www.thaimed.co.th

อีเมล์ : esubtrain@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รอบวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ