ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการอบรม e-Submission

โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561


20 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
 
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการอบรม e-Submission ดาวน์โหลด
 
คู่มือการการทำ Open ID ดาวน์โหลด
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนระบบ e-Submission ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ