นายกสมาคมและอนุกรรมการRIM เข้าพบ ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2561


18 ธันวาคม 2561

เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม2561 ที่ผ่านมา นายกสมาคมและอนุกรรมการRIM นำทีมโดยเภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม, คุณศศิธร เทียนทอง ประธานอนุกรรมการ RIM, คุณณัฐพล ทองคำชู, คุณอภิรักษ์ วัฒนสุโรโรจน์ และคุณปาณิษศา อี้งถาวรดี เข้าพบ ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าพบเพื่อแนะนำTHAIMED พร้อมทั้งขอหารือเบื้องต้นในประเด็นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับรายการเบิกจ่ายฯ สิทธิการเบิกจ่ายไม่เท่ากันของการเปรียบเทียบกันทั้ง 3 กองทุน เนื่องจากประกันสังคมนั้นด้อยกว่าทุกสิทธิ์ในการเบิกจ่าย พร้อมทั้งหารือแนวทางในอนาคตของหลักการทำงานสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ยื่นตารางการเบิกจ่าย 3 กองทุนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่คณะทำงานของ สปส.ได้พิจารณาราคาอีกครั้ง พร้อมทั้งTHAIMEDขอมีส่วนร่วมในการทำงานของ สปส. เกี่ยวกับการพิจารณาอุปกรณ์ฯ ซึ่งท่านเลขาธิการและคณะทำงานได้ความร่วมมือในการเข้ารือครั้ง พร้อมทั้งยอมรับการเสนอความคิดเห็นของTHAIMED เพื่อได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

สถานที่ : สำนักงานประกันสังคม


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ