ข่าวกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

โพสต์เมื่อ 28 มีนาคม 2562


28 มีนาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่30 ณ.ห้องบุหงา ชั้น3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการเสาวนาหัวข้อดังนี้ ภาคเช้า เรื่อง“ทิศทางและโอกาสทางการตลาดเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย” โดย เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม เสวนาในหัวข้อ “นำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างไรไม่ให้สินค้าติดด่านนำเข้า” โดยวิทยากรดังนี้ 1.เภสัชกรหญิงสินีนาฏ สีสรรค์ เภสัชกรชำนาญการหัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 4 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 2.เภสัชกรหญิงอัมพร พุฒิอังกูล เภสัชกรสำนักด่านอาหารและยา สำนักด่านอาหารและยา 3.คุณกมลทิพย์ ตรีรัตน์ณรงค์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 4.คุณสุนันท์ชัย ตันพัฒนา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ดำเนินรายการ โดยเภสัชกรวีระวัฒน์ มีแก้ว และเภสัชกรอนุชิต สันประเสริฐ กรรมการบริหาร ภาคบ่าย บรรยายในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอย่างไรหลังพรบ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ” โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคุณกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ คณะกรรมการอาหารและยา และช่วงสุดท้ายของกำหนดการ คือ เข้าสู่วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดย เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ได้กล่าวถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 29/2561 และรายงานกิจกรรมประจำปี2561 ให้กับสมาชิกของสมาคมได้รับทราบและลงมติ และคุณวรานนท์ คงปฏิมากร เหรัญญิกสมาคม ได้เสนอรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และพิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ