ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 4 คนออนไลน์
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Other  

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Telephone 02-7251000
Fax 02-7251081
Websitehttp://www.rb.com
Designateภญ. อริสรา เมืองคุ้ม
Alternateคุณอัญชนา เหลี่ยมทองคำ


บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด
Address 1201/104 ซ.ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
Telephone 02 559 2429 - 31
Fax 02 530 4461
Designateคุณคมสัน ศิริโฆษิตยางกูร
Alternateคุณธมนต์ลักษณ์ สุขวรกิจวนิช


บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address ชั้น 18-19 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Telephone 0-2791-2200
Fax 0-2937-0850
Websitehttp://www.rochediagnostics.co.th
Emailpichetpong.srisuwankul@roche.com
Designateคุณพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล
Alternateคุณกมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล / คุณชลินทิพย์ บูรณะเสถียร


บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จำกัด
Address 47 ซอยสามัคคี 20 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Telephone 02-952-4815-18
Fax 02-952-4819
Websitehttp://www.sdt1988.com
Emailapipone1@sdt1988.com
Designateคุณอภิพล กิตติมานนท์


บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Address อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 26 เลขที่ 2922/292 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
Telephone 0-2715-4000
Fax 0-2715-4008
Websitehttp://www.siemens.com/healthineers
Designateคุณนันทนา มุกดาสนิท
Alternateคุณมณัสนันท์ กาซัน


บริษัท สคิปา เมด จำกัด
Address 551/2 ซอยสาธุประดิษฐ์ 45 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Telephone 02-165-6120-23
Fax 02-165-6124
Websitehttp://www.skipagroup.com/
Emailskipa@skipagroup.com
Designateภญ.ณัฐกานต์ นิลละออ
Alternateคุณนวลจิรา นภาวรรณ


บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Address เลขที่ 71 ซอยสังคมสงเคราะห์ 24 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Telephone 02-082-9971
Fax 02-082-9976
Websitehttp://stpc.co.th/
Emailinfo@stpc.co.th
Designateคุณสุจิตรา พลเยี่ยม
Alternateคุณมิ่งสกุล ไชยตั้ว


บริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จำกัด
Address เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Telephone 0-2116-5581
Fax 0-2116-5582
Websitehttp://www.smith-nephew.com
Emailpimchuta.phalanusittepa@smith-nephew.com,
chantana.suktho@smith-nephew.com
Designateคุณไคลน์ ริว
Alternateคุณพิมพ์จุฑา พลานุสิตเทพา


บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address ชั้น 15 อาคารชาเตอร์สแควร์ เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Telephone 0-2637-8132-3
Fax 0-2637-8134
Websitehttp://www.sterigenics.com
Emailiatthawut@sterigenics.com
Designateคุณสยม สโรบล
Alternateคุณอรรถวุฒิ เอี่ยมอุดมกาล


บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
Address เลขที่ 1 ชั้น 17 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Telephone 02-1091238
Fax 02-0249769
Websitehttp://www.straumann-group.com
Emailsawitree.charoensri@straumann.com
Designateคุณอิมมานูเอล ปาร์ค
Alternateคุณนงลักษณ์ กิจเจริญการกุล / คุณรัตนา ทิพย์ใจเอื้อ