ผ่านไปแล้ว

German Digital Healthcare Mission to Thailand

26 พฤษภาคม 2563 - 5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   83,775 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นนิทรรศการเซี่ยงไฮ้กับการก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจอาเซียน

21 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   84,008 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThailand-China Webinar Business Matching in Healthcare Industries 26 May 2020

18 พฤษภาคม 2563 - 26 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   85,017 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe Future Energy Show Thailand 2019

27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   87,339 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นCEBIT Asean Thailand

27 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   87,230 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นJETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,592 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นJETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,593 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นHIMSS Asia Pac 2019

7 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,724 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMaintenance & Resilience Asia 2019

2 ตุลาคม 2562 - 4 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,082 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTCC & BoT Annual Get Together Party 2019

25 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,080 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThailand Lab International 2019

25 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,046 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

2 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม   |   75,127 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นขอเรียนเชิญท่านสำรองพื้นที่แสดงสินค้าในงาน Surface & Coatings 2016

22 มิถุนายน 2559 - 25 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,057 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประชาสัมพันธ์"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)"

2 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,078 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นNvite you to join Life Science Entrepreneurship Workshop, 26-28 April 2016

26 เมษายน 2559 - 28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,100 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประชาสัมพันธ์งาน Matchingกับเกาหลี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,128 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น