ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 7 คนออนไลน์

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ฉบับภาษาอังกฤษ


THAIMED : เปิดบริการสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์


ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar ในหัวข้อ “Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


สภาส่งเสริมการค้าฯไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA Bangkok) เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์เครื่องมือแพทย์ (Healthcare) จัดขึ้นวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564


การอบรม “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 7 ตุลาคม 2564


ดูเพิ่มเติม »

          THAIMED (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย) เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยเริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 6 รายซึ่งหันหน้าเข้ามาหารือเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เริ่มบังคับใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในขณะนั้น หลังจากเริ่มก่อตั้งสมาคม ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 114 บริษัท

          เหตุผลสำคัญที่บริษัทต่างๆ ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก THAIMED นั้นมาจากความประสงค์ของทั้งจากรัฐบาลและจากผู้บริโภค เพื่อให้มีการรักษามาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ สมาคมได้ประสบความสำเร็จในการนำพาสมาชิกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในการประสานให้หลายๆ ฝ่ายมีความสอดคล้องและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ THAIMED ยังให้บริการรวบรวมเอกสาร เพื่อยื่นขออนุมัติหนังสือรับรองการขายจากอย. ให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกอีกด้วย ซึ่งหนังสือรับรองการขายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย