ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 31 คนออนไลน์

          THAIMED (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย) เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยเริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 6 รายซึ่งหันหน้าเข้ามาหารือเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เริ่มบังคับใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในขณะนั้น หลังจากเริ่มก่อตั้งสมาคม ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 114 บริษัท

          เหตุผลสำคัญที่บริษัทต่างๆ ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก THAIMED นั้นมาจากความประสงค์ของทั้งจากรัฐบาลและจากผู้บริโภค เพื่อให้มีการรักษามาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ สมาคมได้ประสบความสำเร็จในการนำพาสมาชิกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในการประสานให้หลายๆ ฝ่ายมีความสอดคล้องและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ THAIMED ยังให้บริการรวบรวมเอกสาร เพื่อยื่นขออนุมัติหนังสือรับรองการขายจากอย. ให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกอีกด้วย ซึ่งหนังสือรับรองการขายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย