ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 7 คนออนไลน์
แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Address เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10
Telephone 0-2697-2888
Fax 0-2677-7465-6
Websitehttp://www.abbott.com
Designateคุณธนิดา เชาวน์เลิศ
Alternateคุณพีรดนย์ สินทวีวัฒนยศ / คุณบรรเจิด สวนพหรม