ผ่านไปแล้ว

The 20th Vietnam Medi-Pharm Expo in Hochiminh City

6 สิงหาคม 2563 - 8 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,116 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe MedTech Forum

25 พฤษภาคม 2563 - 27 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,003 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe Leading Dental Exhibition and Conference in the Asia Pacific

24 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,098 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe MedTech Asia Conference 2020

14 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,100 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น6. ICI Meeting 2019 (International Conference for Innovations in Cardiovascular Interventions and High-Tech Life Science Industry)

8 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   13,257 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe 27th Vietnam Medi-Pharm Expo in Hanoi

5 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,063 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น2019 Healthcare+ Expo Taiwan

5 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,069 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMEDICA 2019

18 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,078 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น24th AHWP Annual Meeting

11 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   86,057 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นSWITCH Conference

11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   86,902 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นElder Care Asia 2019

31 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,040 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe 4th EAAR Annual Conference on New Medical Device Regulations

28 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,082 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMoscow Med Show 2019

25 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   86,014 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น2nd Int’l Medical & Elderly Care Expo Tokyo

23 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   86,077 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น5th Asia Pacific MedTech Forum

7 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,149 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMedical Devices ASEAN 2018,

11 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม   |   75,149 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThank You For ASEAN Business meeting in Japan

6 ธันวาคม 2560 - 7 ธันวาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   75,154 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นAsia Pacific MedTech Forum 2017 | Save the Date

7 พฤศจิกายน 2560 - 8 พฤศจิกายน 2560

ดูเพิ่มเติม   |   75,075 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นHave you Started your Planning for 2017

14 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560

ดูเพิ่มเติม   |   75,162 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นRehacare & Orthopedic China 2017 (R&OC2017)

31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560

ดูเพิ่มเติม   |   75,240 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น