ประชาสัมพันธ์งาน Matchingกับเกาหลี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559


31 มีนาคม 2559

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ The Small and Medium Business administration (SMBA) สาธารณรัฐเกาหลีจะจัดการประชุมทวิภาคี เรื่องความร่วมมือด้าน SMEs และจะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยฝ่ายเกาหลีได้นำผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์(medical devices เคริ่องสำอาง (cosmetics) และกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี่ระยะเริ่มต้น(Tech Startups) ประเภทละ 4 กิจการ รวมทั้งสิ้น 12 กิจการ พร้อมตัวอย่างสินค้ามานำเสนอขายแก่ผู้ซื้อ(Buyer) ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (trader) หรือผู้นำเข้าไทย(importer) และรวมถึงแสวงหาทั้งผู้ซื้อและผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจประเภท Tech Startups สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงขอเชิญชวนนักธุรกิจไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เพื่อรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ คุณกันตสุดา และคุณศศิธร โทรศัพท์ 0-2298-3105 และ0-2298-3111 E-mail : kantasuda@sme.go.th และ sasithron@sme.go.th ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี (ทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 26 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ หมายเหตุ รบกวนขอ Company Profile กลับมาที่อีเมล์ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

สถานที่ : ณ.ห้องบอลรูม1 ณ.โรงแรมโซฟิเทล ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

บริษัท : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อีเมล์ : kantasuda@sme.go.th และ sasithron@sme.go.th


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ