ประชาสัมพันธ์"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)"

โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559


2 มิถุนายน 2559

ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญมายังท่าน และผู้ที่สนใจ ในการเข้าร่วมการสัมมนาฯ หรือสมัครเป็นสังเกตการณ์ (Observer) โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาได้ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 02 6138863 ถึง 66 โทรสาร 02 6136600 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

บริษัท : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ