ผ่านไปแล้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar ในหัวข้อ “Health Information Infrastructure to Support a Super-Aged Society” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

1 ธันวาคม 2564 - 14 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม   |   43 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



สภาส่งเสริมการค้าฯไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA Bangkok) เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์เครื่องมือแพทย์ (Healthcare) จัดขึ้นวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564

20 กันยายน 2564 - 1 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม   |   133 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



การอบรม “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 7 ตุลาคม 2564

20 กันยายน 2564 - 7 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม   |   164 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ประกาศ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,229 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าพบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติ​การผลิตเพื่อส่งออก

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,183 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าพบ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือประเด็นผลกระทบจากกฎหมายใหม่ที่กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,152 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าพบ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   760 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   717 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED : เปิดบริการสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

17 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   78,399 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ภาพกิจกรรมงานอบรม ”จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนใหม่อย่างไร.. ภายหลังกฎหมายใหม่บังคับใช้ (จดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด และขออนุญาต)” วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,108 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ภาพกิจกรรมงานประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 พฤศจิกายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,155 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ภาพกิจกรรมการอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

15 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,810 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED: Member Meeting - IVD product group

6 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,673 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าพบ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการกำกับดูเครื่องมือแพทย์

1 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,651 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

28 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,677 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ"Medical Device & Regulations"

27 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,639 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่๙/๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม

26 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,612 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งที่ 31

22 กรกฎาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,744 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



THAIMED Member Meeting Focus group Orthopedic

30 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,842 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



Meet & Greet with THAIMED President

5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,178 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น