ผ่านไปแล้ว

สภาส่งเสริมการค้าฯไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA Bangkok) เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์เครื่องมือแพทย์ (Healthcare) จัดขึ้นวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564

20 กันยายน 2564 - 1 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม   |   56 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นการอบรม “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางด้านเครื่องมือแพทย์ และวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องมือแพทย์” วันที่ 7 ตุลาคม 2564

20 กันยายน 2564 - 7 ตุลาคม 2564

ดูเพิ่มเติม   |   84 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ประกาศ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,157 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติ​การผลิตเพื่อส่งออก

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,149 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือประเด็นผลกระทบจากกฎหมายใหม่ที่กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   8,118 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   726 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   691 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED : เปิดบริการสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

17 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   78,282 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมงานอบรม ”จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนใหม่อย่างไร.. ภายหลังกฎหมายใหม่บังคับใช้ (จดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด และขออนุญาต)” วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,071 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมงานประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 พฤศจิกายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,129 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมการอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

15 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,783 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED: Member Meeting - IVD product group

6 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,644 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการกำกับดูเครื่องมือแพทย์

1 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,623 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

28 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,653 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ"Medical Device & Regulations"

27 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,602 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่๙/๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม

26 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,586 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งที่ 31

22 กรกฎาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,711 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED Member Meeting Focus group Orthopedic

30 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,812 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMeet & Greet with THAIMED President

5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,154 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

4 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   76,017 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น