THAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2564


8 เมษายน 2564


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ