ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 9 คนออนไลน์
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Analyzers, Blood Gas
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Jokoh Co.,Ltd.
ประเทศ Japan


Analyzers, Blood Gas
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Omni
ประเทศ Austria


Analyzers, Blood, Urea Nitrogen (BUN)
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Wako Pure Chemical Ind.
ประเทศ Japan


Analyzers, Body Motion
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
ผู้ผลิต Vicon
ประเทศ UK


Analyzers, Breath
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
ผู้ผลิต Enraf-Nonius B.V.
ประเทศ The Netherlands


Analyzers, Calcium
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Wako Pure Chemical Ind.
ประเทศ Japan


Analyzers, Chemiluminescence Immunoassay
ผู้จัดจำหน่าย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ผลิต Abbot Laboratories Ltd. (Diagnostics)
ประเทศ Germany


Analyzers, Clinical Chemistry
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Metertec Inc.
ประเทศ Taiwan


Analyzers, Clinical Chemistry
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Horiba ABX
ประเทศ France


Analyzers, Clinical Chemistry
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท บีโอเมริเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต bioMerieux S.A.
ประเทศ France


Analyzers, Clinical Chemistry
ผู้จัดจำหน่าย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ผลิต Toshiba
ประเทศ Japan


Analyzers, Clinical Chemistry
ผู้จัดจำหน่าย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ผลิต Abbot Laboratories Ltd. (Diagnostics)
ประเทศ USA


Analyzers, Coagulation
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Diagnostica Stago
ประเทศ France


Analyzers, Creatinine
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Wako Pure Chemical Ind.
ประเทศ Japan


Analyzers, Electrolyte
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Omni
ประเทศ Austria


Analyzers, Hematology
ผู้จัดจำหน่าย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ผลิต Abbott Laboratories (Diagnostic) Ltd
ประเทศ USA/Germany


Analyzers, Hemoglobin
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด ( มหาชน)
ผู้ผลิต Hemocue AB
ประเทศ Sweden


Analyzers, Immunoassay, Automated
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท บีโอเมริเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต bioMerieux S.A.
ประเทศ France


Analyzers, Immunology
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Modular
ประเทศ Japan


Analyzers, Immunology
ผู้จัดจำหน่าย บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิต Elecsys
ประเทศ Germany