คณะอนุกรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

01-RA-กมลลักษณ์

ทนพญ.กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล

โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธาน
02-RA-พร้อมพงศ์

ภก.พร้อมพงศ์ อุคคกิมาพันธุ์

อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธาน
03-RA-พีรดนย์

ทนพ.พีรดนย์ สินทวีวัฒนยศ

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
รองประธาน
04-RA-เขมจิรา

ภญ.เขมจิรา ฤกษ์หร่าย

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

คุณชนาภัทร ดีเจริญเกียรติ

เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

คุณจักรพันธ์ เจริญผล

มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
อนุกรรมการ

คุณปิยะรัตน์  ศรีดารนพ

สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

คุณวีริศา ยาไทย

คอนวาเทค จำกัด
อนุกรรมการ

คุณสาวิตรี เพชรชู

ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จำกัด
อนุกรรมการ
18-RA-การะเกด

ภญ.การะเกต คำอินต๊ะ

บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

ภญ.พนาวรรณ รัตนพฤกษ์สกุล

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

ภญ. ธัญยธรณ์ หิรัญเศรษฐ์ธาดา

เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

คุณสุภานี ปิติกุลตัง

อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ
06-RA-ขนิษฐา

ภญ.ขนิษฐา พิทักษ์ทนต์

บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

ภก.พันธุ์เลิศ ปิยธำรงค์รัตน์

เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ

คุณมิ่งสกุล  ไชยตั้ว

เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
อนุกรรมการ

คุณสุรพงษ์ เศรษฐปราโมทย์

เมดแลบ จำกัด
อนุกรรมการ

คุณเบญจมาพร จูงใจ

ไคอาเจน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ
05-RA-เสาวรักษ์

คุณเสาวรักษ์  เทียนขาว

วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ
08-RA-บรรเจิด

คุณบรรเจิด สวนพรหม

แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
อนุกรรมการ

คุณจริยา อุทัยทวีป

3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
อนุกรรมการ