บริการของเรา

THAIMED บริการรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

THAIMED เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ท่านสามารถส่งรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจสอบราคาเบื้องต้นประกอบการพิจารณาได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธิดารัตน์ เวชกามา
โทรศัพท์ : 025383378 ต่อ 14
อีเมล์ : dhidarat@THAIMED.co.th

บริการเอกสารประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

สมาคมฯ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประกาศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ที่นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมให้บริการ ดังรายรายการต่อไปนี้

  • เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์
    พ.ศ. ๒๕๖๓

งานแปลนี้ เป็นเพียงการแปลเอกสารจากสำนักแปลเอกสารเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของสมาคมฯ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารไปยังบริษัทต่างประเทศ

หากท่านต้องการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษนี้ โปรดแจ้งความประสงค์ที่
คุณนิชา แจ่มจำรัส
โทรศัพท์ : 02 538 3378
อีเมล์ : nicha@THAIMED.co.th