ติดต่อเรา

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

ชั้น 5 อาคารจิตต์ธนภัทร 4
เลขที่ 134 ซอยลาดพร้าว126(กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2538-3378
โทรสาร 0-2538-3379
อีเมล info@thaimed.co.th