บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด
Address
80/8,80/9 หมู่ที่ 1 ถนนป่าโค ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Telephone
(035)881052 , 095-3728207
Fax
Email
ploy@martha-group.com
Designate
คุณคมสันต์ ศรีทอง
Alternate
คุณอนันต์ โพธิ์จันทร์