บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Address
เลขที่ 1201/81 ชั้น1 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Telephone
0-2559-2740-5
Fax
0-2530-7455
Email
gmsbkk2011@gmail.com
Designate
คุณประเทือง กาเรโกส
Alternate
คุณขจรศักดิ์ ศุภศิริภิญโญ