บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Address
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 18 ยูนิตที่ 18-02
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ 10110
Telephone
02 098 9456
Fax
Designate
คุณสุภานี ปิติกุลตัง
Alternate