ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564