ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565