ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565