ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565