ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565