ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565