ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสดบีที่ 11 สิงหาคม 2565