ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565