ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565