ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565