ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565