ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565