ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565